Termes i Condicions

Termes d'Ús

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social: SAT MAS LLUET CAVAS BOLET
Adreça física: c/ Carretera St.Marçal Km 15 BV2117 08732 Barcelona - Catalunya - Espanya
Correu electrònic de contacte: cavasbolet@cavasbolet.com
Nombre d'identificació fiscal (CIF): F58437450
Inscripció del domini al Registre Mercantil: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona

2. Condicions Generals d'Ús i Acceptació

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, juntament amb les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis que presta CAVAS BOLET i la regulació de l'ús de la pàgina web.

La navegació i la utilització dels serveis de la pàgina web suposen l'acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus, de totes les condicions generals d'ús, de les condicions generals de contractació si n'hi hagués i qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de CAVAS BOLET.

CAVAS BOLET podrà en qualsevol moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals i les condicions particulars que s'incloguin mitjançant la publicació de les esmentades modificacions a la pàgina web perquè siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris. Qualsevol canvi que es produeixi en aquestes serà comunicat a la pàgina principal de la web durant un període que es consideri raonable.

Condicions Generals d'Ús de la Pàgina Web

1. Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

1.1. Informació i Finalitat

Enviament de formularis que continguin dades personals

La resposta total o parcial als formularis d'aquesta web és totalment voluntària i la no resposta no té conseqüències. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer propietat de SAT MAS LLUET degudament comunicat al Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual serà en cada cas l'especificada en el propi formulari. En els propis formularis relacionats a continuació: Contacte, Enviar Suggeriment i Enviar Anècdota, es cedeixen les dades facilitades pels usuaris a altres empreses del grup CAVAS BOLET respectant en tot cas la voluntat dels usuaris i en estricte compliment de la LOPD i la seva normativa de desenvolupament havent-se adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i exigides pel RD 1720/2007 per garantir la confidencialitat i seguretat de les dades subministrades.

Vostè té, en tot cas, el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, que pot exercir mitjançant sol·licitud dirigida a SAT MAS LLUET a C/ Carretera St.Marçal Km 15 BV2117 Castellvi de la Marca 08732 (Barcelona) indicant la referència "Protecció de Dades" o al correu electrònic: cavasbolet@cavasbolet.com

1.2. Consentiment de l'Usuari i Enviament de Comunicacions Comercials per Via Electrònica (Art. 22 Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic)

CAVAS BOLET podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb ple respecte a la legislació que en matèria de protecció de dades personals estigui vigent.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i mitjans equivalents en compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, serà degudament recaptat el consentiment de l'Usuari en el moment de recollir les dades corresponents.

Si vostè desitja oposar-se a l'enviament de comunicacions per via electrònica, podrà exercir el seu dret d'oposició en el moment de la recollida de les seves dades a través de la casella habilitada “ad hoc” en el propi formulari.

Així mateix, si vostè desitja revocar en qualsevol moment aquest consentiment per a la recepció mitjançant correu electrònic d'informacions publicitàries o promocionals, serà suficient a tals efectes amb que ho notifiqui a CAVAS BOLET mitjançant l'enviament d'un missatge a l'adreça de correu electrònic que s'indica a continuació: cavasbolet@cavasbolet.com indicant clarament que NO DESITJA REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS PER CORREU ELECTRÒNIC.

1.3. Mesures de Seguretat

CAVAS BOLET declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades al que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast amb la intenció d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que vostè faciliti a CAVAS BOLET sense perjudici del que disposa l'apartat “Responsabilitat de CAVAS BOLET”.

1.4. Cessió de Dades

CAVAS BOLET no realitza cessió de dades a tercers excepte a altres empreses del grup CAVAS BOLET i amb les finalitats indicades en cada cas en els formularis i corresponents clàusules.

2. Propietat Industrial i Intel·lectual. Política d'Hiperenllaços

2.1 Tots els continguts inclosos a la pàgina web i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, programari o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de CAVAS BOLET o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat la seva inclusió a la pàgina web. Queda per tant prohibida qualsevol utilització, i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de CAVAS BOLET a través de qualsevol mitjà incloent Internet (noms de domini, xarxes socials, blogs, etc.).

2.2 CAVAS BOLET no serà responsable de la infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que puguin derivar-se de la inclusió a la pàgina web de marques, noms comercials, dissenys industrials, patents, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o programari pertanyents a tercers que hagin declarat ser titulars dels mateixos en incloure'ls a la pàgina web. Tampoc no es fa responsable de les opinions i comentaris abocats pels usuaris en els seus blogs o xarxes socials sense perjudici de les accions que pugui exercitar per eliminar aquestes opinions i comentaris quan resultin contràries a la Llei.

2.3 CAVAS BOLET podrà utilitzar els continguts facilitats pels usuaris (fotografies, vídeos, etc.) de forma raonable i amb estricte respecte als drets de propietat intel·lectual.

2.4 En cap cas s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari implica una autorització o que es realitza renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i en concret, de l'alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l'autorització prèvia i expressa de CAVAS BOLET o dels titulars corresponents.

2.5 CAVAS BOLET autoritza l'establiment d'enllaços al seu portal des de qualsevol altra pàgina web. Els enllaços que s'estableixin hauran de fer-se sempre a la pàgina principal de CAVAS BOLET (o de les seves marques), o si escau, a aquella que la pròpia CAVAS BOLET estableixi, sent aquest enllaç absolut i complet de manera que porti a l'Usuari al lloc de CAVAS BOLET que ha de cobrir completament tota l'extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.6 CAVAS BOLET no serà responsable del contingut de les pàgines web de destinació que s'estableixin mitjançant enllaços a la pàgina web ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines puguin incórrer.

3. Responsabilitat de CAVAS BOLET

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat.

En aquelles seccions de la web on els usuaris puguin aportar continguts, CAVAS BOLET es reserva el dret de suprimir aquells que puguin afectar negativament les seves marques o ser contraris a la Llei, l'ordre públic o les bones costums.

CAVAS BOLET únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la pàgina web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de CAVAS BOLET.

No obstant això, CAVAS BOLET declara haver adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components que puguin perjudicar l'Usuari.

4. Obligacions de l'Usuari

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts de la pàgina web de manera diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

  • Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums o a l'ordre públic.
  • Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l'autorització corresponent del titular.
  • Utilitzar els continguts de la pàgina web per enviar publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
  • Utilitzar els enllaços, invitacions a xarxes socials, blogs i qualsevol xarxa i mitjà telemàtic facilitat a través d'aquesta web de manera il·lícita.

5. Legislació Aplicable

Les relacions establertes entre l'Usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que disposa la normativa vigent pel que fa a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre's voluntàriament a un fur, CAVAS BOLET i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas, seran aplicables les normes de l'Ordenament Jurídic Espanyol.

Producte afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.

iqitcookielaw - module, put here your own cookie law text